Kế hoạch sử dụng đất xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Kiêu Kỵ.
Kế hoạch sử dụng đất xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Một góc xã Kiêu Kỵ. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Kiêu Kỵ có 14 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Xây dựng tuyến đường quy hoạch từ đường 179 đến đường gom Hà Nội – Hải Phòng; Giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất trục đường 179; Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch các khu chức năng thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội – Đại học nông nghiệp I và quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179; Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCK02, BDX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179; Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất KK; Xây dựng tuyến đường 13m theo quy hoạch từ đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đến đường quy hoạch B=30m; Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất KK1; Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCKO3+CX8 và CC10 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179; Giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang; Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường và ao, hồ trên địa bàn xã Kiêu Kỵ; Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCKO3+CX8 và CC10 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179; Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCCX; Giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 2.

Xã Kiêu Kỵ trên bản đồ Google vệ tinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm. Theo văn bản này, xã Kiêu Kỵ có nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất, gồm có:

- Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCK01 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 của Ban QLDA ĐTXD.

- Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã Kiêu Kỵ của Ban QLDA ĐTXD.

- Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Gia Lâm (đợt 4) của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Gia Lâm.

- Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C18 tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm của Ban QLDA ĐTXD.

- Xây dựng vườn hoa, sân chơi tại các xã: Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Kim Sơn, huyện Gia Lâm của TTPTQĐ huyện Gia Lâm.

- Đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 22 xã, thị trấn.

Tải về danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030: Lập khu kinh tế ven biển, đưa Cát Hải thành quận biển đảo
Quy hoạch sân bay quốc tế ở Tiên Lãng; huyện Cát Hải sẽ trở thành quận biển đảo; thành lập mới 20 khu công nghiệp và khu kinh tế ven biển phía nam... là một số điểm nổi bật về quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.