Kế hoạch sử dụng đất xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Đình Xuyên.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Đình Xuyên có 7 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Cụm công nghiệp làng nghề Đình Xuyên; Xây dựng tuyến đường quy hoạch 24,5m từ đê Đuống đến đường Dốc Lã Ninh Hiệp; Xây dựng tuyến đường Yên Viên – Đình Xuyên – Ninh Hiệp; Giải phóng mặt bằng khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đình Xuyên; GPMB khu đấu giá quyền sử dụng đất X2 xã Đình Xuyên và xã Yên Thường; Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Đình Xuyên qua khu đấu giá X1 đến đường Ninh Hiệp; Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Xã Đình Xuyên trên bản đồ Google vệ tinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm. Theo văn bản này, xã Đa Tốn có nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất, gồm có:

- Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm của Ban QLDA ĐTXD Gia Lâm.

- Dự án Hố van, hố kỹ thuật của tuyến ống truyền dẫn, cấp nước trong dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Đuống của các Nhà đầu tư: Công ty nước sạch Hà Nội; Công ty TNHH MTV Ứng dụng công nghệ mới và Du lịch; VIAC (N0.1) Limited Partenrsgip; Công ty TNHH MTV quản lý quỹ ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam.

- Xây dựng tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng (giếng YV6) của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm.

- Khớp nối hạ tầng dọc hai bên tuyến đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm.

- Khu dịch vụ thương mại công cộng Hòa Đình của Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại tổng họp Quang Minh.

- Đấu giá quyền thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 22 xã, thị trấn.

Tải về danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Gia Lâm TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY.

chọn
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung
Theo Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng sẽ t ập trung phát triển kinh tế theo ba trụ cột gồm du lịch, kinh tế tri thức và trung tâm dịch vụ chất lượng cao, mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung.