Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Tuyến đường từ ngõ 32 Dương Hà đến hết địa bàn xã

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà đáng chú ý có tuyến đường từ cuối ngõ 32 đường Dương Hà đến hết địa bàn xã, đoạn thôn Trung với chiều dài khoảng 1,240 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở cuối ngõ 32 Dương Hà.

 Tuyến đường quy hoạch này đi qua nhiều nhà dân.

 Tuyến đi qua đường Dương Hà.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

5. Tuyến nối đê Đuống với đường Đặng Công Chất kéo dài theo quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà đáng chú ý có tuyến nối đê Đuống với đường Đặng Công Chất kéo dài theo quy hoạch với chiều dài khoảng 726 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở nút giao đê Đuống - đường Dương Hà.

 Tuyến kết thúc ở đường Đặng Công Chất đoạn gần nút giao với đường Dương Hà.

 Theo quy hoạch, tuyến đường này sau khi đi Đặng Công Chất sẽ nối vào đường Dương Hà.

6. Tuyến đường trùng với một phần ngõ 49 Dương Hà

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà đáng chú ý có tuyến trùng với một phần ngõ 49 Dương Hà với chiều dài khoảng 700 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Dương Hà. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở nhìn từ đường đê Đuống.

 Tuyến đường nhìn từ xã Đình Xuyên.

 Tuyến đường nhìn từ đường Đặng Công Chất.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N9).