Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường nối Phùng Chí Kiên - Nguyễn Đình Hoàn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Nghĩa Đô đáng chú ý có tuyến đường nối Phùng Chí Kiên - Nguyễn Đình Hoàn qua trường mầm non GP Academy với chiều dài khoảng 275 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Nghĩa Đô. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở trên thực tế có đoạn đầu đã xây dựng qua khu liền kề dự án Tràng An Complex và trường mầm non GP Academy.

 Từ đoạn trường mầm non đến đường Nguyễn Đình Hoàn, tuyến chưa xây dựng.

 Tuyến đường quy hoạch này đi qua nhiều nhà dân.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

2. Đường từ Tràng An Complex đến Nguyễn Đình Hoàn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Nghĩa Đô đáng chú ý có tuyến đường từ Tràng An Complex đến Nguyễn Đình Hoàn với chiều dài khoảng 290 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Nghĩa Đô. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Phùng Chí Kiên, đoạn đầu đã xây dựng.

 Tuyến đường đi thẳng và kết thúc ở đường Nguyễn Đình Hoàn.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

3. Tuyến đường từ số 51 Phùng Chí Kiên đến 142 Nguyễn Đình Hoàn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Nghĩa Đô đáng chú ý có tuyến đường từ số 51 Phùng Chí Kiên đến 142 Nguyễn Đình Hoàn với chiều dài khoảng 270 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Nghĩa Đô. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Phùng Chí Kiên.

 Tuyến đường đi qua nhiều nhà dân.

 Và kết thúc ở đường Nguyễn Đình Hoàn.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-1).