Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Tuyến đường từ ngõ 448 Hà Huy Tập đến gần trường Tiểu học Tiền Phong

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên đáng chú ý có tuyến đường từ ngõ 448 Hà Huy Tập đến gần trường Tiểu học Tiền Phong dài khoảng 390 m. Tuyến đường này theo quy hoạch đi qua địa bàn thị trấn Yên Viên đến Đặng Công Chất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở ngõ 448 Hà Huy Tập.

 Tuyến đi qua gần đình làng Cống Thôn.

 

 Tuyến đi trùng với đường bên hông đình làng Cống Thôn và kết thúc gần trường Tiểu học Tiền Phong.

8. Tuyến đường từ Đặng Công Chất đến đê Phù Đổng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên đáng chú ý có tuyến đường từ Đặng Công Chất đến đê Phù Đổng với chiều dài khoảng 1,5 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở trên thực tế đang xây dựng đoạn tiếp giáp với đường Đặng Công Chất.

 Tuyến đường này đi qua nhiều nhà dân.

 Tuyến kết thúc ở chân đê Phù Đổng.

9. Đường từ đê Phù Đổng đến hồ Hòa Bình

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên đáng chú ý có tuyến đường từ đê Phù Đổng đến hồ Hòa Bình với chiều dài khoảng 356 m. Tuyến đường này theo quy hoạch đi qua đường Đặng Công Chất thuộc địa bàn xã Đình Xuyên.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Yên Viên. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đê Phù Đổng, gần công ty keo dán.

 

 Tuyến kết thúc ở hồ Hòa Bình.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N9).