Toàn cảnh thu hồi đất mở rộng đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển

Dự án mở rộng đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển có chiều dài 7,5 km, vốn đầu tư khoảng 2.824 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2022 – 2026.

Video toàn cảnh thu hồi đất mở rộng đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển.

 Tại kỳ họp thứ hai, khoá XVI diễn ra vào tháng 9 vừa qua, HĐND TP Hà Nội đã xem xét, thảo luận và quyết nghị về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Trước đó, trong báo cáo của UBND TP Hà Nội về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 trình HĐND thành phố, dự kiến Hà Nội sẽ triển khai đầu tư 12 dự án giao thông khởi công mới với tổng vốn đầu tư khoảng 170.852 tỷ đồng. Trong đó có Dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 6/2018. Tuyến đường có chiều dài 7,5 km, vốn đầu tư khoảng 2.824 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn 2022 – 2026. Trong ảnh: Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn TP Hà Nội, việc thu hồi đất mở rộng đường 70 tính từ đoạn Viện Bỏng Quốc gia. Từ đoạn này, đường 70 được mở rộng về bên tay trái, hướng từ Viện Bỏng Quốc gia về BV K.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

Đoạn gần nút giao Phúc La, một số nhà tạm mặt đường thuộc diện thu hồi.
Đoạn qua nút giao Phúc La và đường Nguyễn Xiển - Xa La. Đáng, chú ý, khu vực nút giao này cũng là nơi kéo dài của đường Nguyễn Khuyến (Hà Đông). Chỉ giới đường đỏ đường 70 từ nút giao này đến đường Ngọc Hồi đã được duyệt từ năm 2011.
Đoạn qua BV K, đường 70 cũng chủ yếu mở rộng về bên trái, hướng đi về cầu Tó.

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của TP Hà Nội, hàng loạt nhà mặt đường 70 hiện hữu sẽ bị thu hồi.

Hình ảnh khu vực thu hồi nhìn từ cầu Tó.

Đoạn qua cầu Tó và KĐT Đại Thanh.

Từ cầu Tó, đường 70 mở rộng chủ yếu về bên phải, hướng đi Ngọc Hồi.

Đoạn tuyến này ít nhà dân hơn.
Đoạn qua đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển.
Đoạn từ Công ty điện lực Thanh Trì, đường 70 mở khá rộng, hướng về khu vực nút giao với QL1A (đường Ngọc Hồi).
Đặc biết, theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của TP Hà Nội, khu vực nút giao với đường Ngọc Hồi thu hồi rất nhiều nhà dân.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội).