Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

11. Tuyến đường từ chung cư CT1A đến Võ Văn Kiệt

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung đáng chú ý có tuyến đường từ chung cư CT1A đến Võ Văn Kiệt với chiều dài khoảng 655 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến  đường sẽ mở có điểm đầu ở đường đôi, đoạn chung cư CT1A.

 Đoạn đầu tuyến qua chung cư đã xây dựng.

 Tuyến đường này đi qua một số nhà dân.

Và kết thúc ở đường Võ Văn Kiệt.

12. Tuyến đường đi qua trường mầm non Kim Chung

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung đáng chú ý có tuyến đường đi qua trường mầm non Kim Chung với chiều dài khoảng 907 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường Võ Văn Kiệt, đoạn đối diện UBND xã Kim Chung.

 Tuyến đường này chủ yếu đi qua cánh đồng.

 Đoạn qua trường mầm non Kim Chung.

 

 Tuyến đường kết thúc đoạn gần đường tàu.

13. Tuyến từ mục 12 đến đường 18

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung đáng chú ý có tuyến đường từ mục 12 đến đường 18 với chiều dài khoảng 916 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung. (Nguồn ảnh: Google).

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N4).