Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

8. Đường qua tiểu học Kim Chung và BV Nhiệt đới trung ương

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung đáng chú ý có tuyến đường qua trường tiểu học Kim Chung và BV Nhiệt đới trung ương với chiều dài khoảng 624 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến đường có điểm đầu ở trường tiểu học Kim Chung. Đoạn đầu tuyến đã xây dựng.

Tuyến đường này đi qua bên hông BV Nhiệt đới trung ương.

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

9. Tuyến đường từ mục 8 đến Võ Văn Kiệt

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung đáng chú ý có tuyến đường từ mục 8 đến Võ Văn Kiệt với chiều dài khoảng 284 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở mục 8, cạnh trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long.

 

 Tuyến đường kết thúc ở đường Võ Văn Kiệt.

10. Tuyến đường từ Hậu Dưỡng qua nhà hàng H2T

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung đáng chú ý có tuyến đường từ Hậu Dưỡng qua nhà hàng H2T với chiều dài khoảng 190 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung. (Nguồn ảnh: Google).

 Đây là tuyến đường phía sau nhà hàng H2T.

 

 Tuyến chạy song song đường TL23, kết thúc ở đường Hậu Dưỡng.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N4).