Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Tuyến nối ngõ 41 Lâm Tiên với đường Uy Nỗ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh đáng chú ý có tuyến đường nối ngõ 41 Lâm Tiên với đường Uy Nỗ với chiều dài khoảng 888 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường quy hoạch có điểm đầu ở ngõ 41 Lâm Tiên, gần Trung tâm dạy nghề lái xe Đức Thịnh.

 Tuyến đường này đi qua khu vực gần nhà văn hóa thôn Lâm Tiên.

 Tuyến đường này chủ yếu đi qua cánh đồng và nhà xưởng.

 Tuyến kết thúc ở đường Uy Nỗ đoạn gần BV Bắc Thăng Long.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh trên thực tế.

8. Tuyến nối mục 7 với đường Lâm Tiên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh đáng chú ý có tuyến  nối mục 7 với đường Lâm Tiên với chiều dài khoảng 446 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường mục 7, gần ngõ 159 Lâm Tiên.

 Tuyến đi gần với ngõ 138 Lâm Tiên.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

9. Tuyến đường bên hông khu dân cư gần đường mục 7

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh đáng chú ý có tuyến đường đi qua bên hông khu dân cư gần mục 7, trong ngõ 89 Lâm tiên với chiều dài khoảng 260 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh. (Nguồn ảnh: Google).

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N5).