Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Xã Uy Nỗ, Đồng Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Tuyến đường bao quanh thôn Nghĩa Lại

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến đường bao quanh thôn Nghĩa Lại với chiều dài khoảng 954 m. Tuyến có điểm đầu ở QL3 và kết thúc khi hết địa bàn xã Uy Nỗ, gần cuối ngõ 40 Đào Duy Tùng.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở QL3, chân cầu Đôi.

 Tuyến đi vòng quanh thôn Nghĩa Lại, ven sông Hoàng Giang.

 Tuyến đường kết thúc ở đoạn gần cuối ngõ 40 Đào Duy Tùng.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ.

5. Tuyến nối mục 4 với đường Đào Duy Tùng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến đường nối mục 4 với đường Đào Duy Tùng với chiều dài khoảng 300 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường mục 4, cách ngõ 35 Đào Duy Tùng khoảng 64 m.

 Tuyến kết thúc ở đường Đào Duy Tùng đoạn đối diện ngõ 32.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

6. Tuyến nối QL3 với đường mục 4

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến đường nối QL3 với đường ở mục 4 với chiều dài khoảng 264 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường mục 4, cách đường Đào Duy Tùng khoảng 109 m, cách ngõ 40 khoảng 94 m.

 Tuyến kết thúc ở QL3 đoạn cách nút giao QL3 - Đào Duy Tùng khoảng 128 m.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị GN (7).