Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

5. Tuyến nối đường Mê Linh - QL23

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng đáng chú ý có tuyến đường Mê Linh với QL23 dài khoảng 1, 286 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Mê Linh, đi qua nhà máy ô tô Xuân Kiên.

 Tuyến đường quy hoạch này sẽ đi qua một số nhà dân.

 Tuyến kết thúc ở QL23, canh công ty dệt Vĩnh Phúc.

 Tuyến đường quy hoạch này nối với Vành Đai 3 (theo quy hoạch).

6. Tuyến đường từ Võ Văn Kiệt đến mục 5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng đáng chú ý có tuyến đường  từ Võ Văn Kiệt đến mục 5 với chiều dài khoảng 970 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đườn Võ Văn Kiệt, đoạn cây xăng Nam Hồng.

 Tuyến đường này đi men theo khu dân cư.

 Đoạn cuối kết thúc ở đường mục 5, gần nhà máy ô tô Xuân Kiên.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

7. Tuyến kéo dài đường Đoài Nam Hồng đến mục 5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng đáng chú ý có tuyến kéo dài đường Đoài Nam Hồng đến mục 5 với chiều dài khoảng 360 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường quy hoạch này kéo dài đường Đoài Nam Hồng, từ đoạn hồ điều hòa.

 Tuyến kết thúc ở đường mục 5, cạnh nhà máy ô tô Xuân Kiên.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N3).