Đang làm một phần đường 70 ở quận Nam Từ Liêm từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế

Dự án xây dựng một phần đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế) và đường xung quanh Làng giáo dục Quốc tế thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm đang thi công.

Video toàn cảnh dự án xây dựng một phần đường 70 ở quận Nam Từ Liêm từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế.

Đang làm một phần đường 70 ở quận Nam Từ Liêm từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế - Ảnh 1.

Năm 2015, UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế) và đường xung quanh Làng giáo dục Quốc tế. Dự án này có tổng mức đầu tư 250 tỉ đồng.

Đang làm một phần đường 70 ở quận Nam Từ Liêm từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế - Ảnh 2.

Hiện tại, gói thầu số 7 của dự án là thi công xây lắp 1/2 tuyến đường 70 và hạng mục chung (không bao gồm hạng mục cấp nước, cấp điện, điện chiếu sáng) đang triển khai từ đoạn cầu Ngà (gần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Đại lộ Thăng Long).

Đang làm một phần đường 70 ở quận Nam Từ Liêm từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế - Ảnh 3.

Theo ghi nhận đoạn tuyến đường 70 đang xây dựng chạy song song với đường cũ. Trong đó gói thầu số 7 nêu trên có tổng mức đầu tư lớn nhất là gần 119 tỉ đồng.

Đang làm một phần đường 70 ở quận Nam Từ Liêm từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế - Ảnh 4.

Dự án xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế) cơ bản có mặt bằng sạch để thi công.

Đang làm một phần đường 70 ở quận Nam Từ Liêm từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế - Ảnh 5.

Hiện dự án đang tiến hành san lấp mặt bằng.

Đang làm một phần đường 70 ở quận Nam Từ Liêm từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế - Ảnh 6.

Và thi công hệ thống cống thoát nước.

Đang làm một phần đường 70 ở quận Nam Từ Liêm từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế - Ảnh 7.

Nhiều đoạn của dự án xây dựng một phần tuyến đường 70 đang thi công nền đường.

Đang làm một phần đường 70 ở quận Nam Từ Liêm từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế - Ảnh 8.

Dự án Xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế) và đường xung quanh Làng giáo dục Quốc tế được phê duyệt vào năm 2011.

Đang làm một phần đường 70 ở quận Nam Từ Liêm từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế - Ảnh 9.

Dự án nhằm xây dựng 1/2 mặt cắt ngang đoạn tuyến đường 70 theo qui hoạch, từng bước hoàn chỉnh chức năng trục tuyến đường chính đô thị quan trọng của Thành phố và xây dựng các tuyến đường bao quanh khu vực Làng Giáo dục quốc tế nhằm phục vụ nhu cầu giao thông khu vực, đáp ứng nhu cầu giao thông của Làng Giáo dục quốc tế, góp phần cải thiện và hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực phía Tây theo qui hoạch.

Đang làm một phần đường 70 ở quận Nam Từ Liêm từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế - Ảnh 10.

Theo đó, đoạn tuyến đường 70 sẽ được xây dựng với chiều dài hơn 1,2 km, mặt cắt ngang 27m. Các tuyến đường bao quanh Làng Giáo dục quốc tế có tổng chiều dài hơn 1,9km.

Đang làm một phần đường 70 ở quận Nam Từ Liêm từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế - Ảnh 11.

Đang làm một phần đường 70 ở quận Nam Từ Liêm từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế - Ảnh 12.

Dự án khi hoàn thành sẽ giúp cải thiện giao thông tuyến đường 70 từ Đại lộ Thăng Long đến QL32.

Đang làm một phần đường 70 ở quận Nam Từ Liêm từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế - Ảnh 13.

Hiện tại, từ Đại lộ Thăng Long đến nút giao với đường Trịnh Văn Bô, đường 70 rất hẹp nhưng có nhiều xe tải trọng lớn lưu thông.

Đang làm một phần đường 70 ở quận Nam Từ Liêm từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế - Ảnh 14.

Đang làm một phần đường 70 ở quận Nam Từ Liêm từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế - Ảnh 15.

Đoạn tuyến được thi công có ý nghĩa quan trọng đối với giao thông trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Đang làm một phần đường 70 ở quận Nam Từ Liêm từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế - Ảnh 16.

Hiện tại, Gói thầu số 8 của dự án trên là thi công xây lắp 4 tuyến nhánh bao quanh dự án Làng giáo dục Quốc tế và hạng mục chung (không bao gồm hạng mục cấp nước, cấp điện, điện chiếu sáng) cũng đang triển khai.

Đang làm một phần đường 70 ở quận Nam Từ Liêm từ cầu Ngà đến hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế - Ảnh 17.

Cùng với gói thầu số 7 là xây dựng một phần tuyến đường 70, gói thầu trên cũng có chi phí cao thứ 2 là gần 51 tỉ đồng.