Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội

4. Tuyến đường qua bên hông trường Tiểu học Kiêu Kỵ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm đáng chú ý có tuyến đường đi qua bên hông trường Tiểu học Kiêu Kỵ với chiều dài khoảng 800 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường mới mở đoạn trường Mầm non Kiêu Ky.

 Tuyến đường này đi qua khoảng giữa của trưởng Tiểu học và THCS Kiêu Kỵ, hướng về đường Nguyễn Qúy Trị.

Đoạn giao của tuyến đường này với đường Nguyễn Quý Trị chưa xây dựng.

 Tuyến kết thúc ở đường mới mở qua nhà văn hóa thôn Trung Dương.

5. Tuyến đường từ mục 4 qua đoạn gần nhà văn hóa thôn Kiêu Kỵ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ đáng chú ý có tuyến từ mục 4, song song với Nguyễn Quý Trị, đi qua đoạn gần nhà văn hóa thôn Kiêu Kỵ với chiều dài khoảng 480 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Tuyến có điểm đầu ở đường mục 4.

 Đoạn qua gần nhà văn hóa thôn Kiêu Kỵ.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

6. Tuyến đường từ Gia Cốc đến gần sông Bắc Hưng Hải

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ đáng chú ý có tuyến đường từ Gia Cốc đến gần sông Bắc Hưng Hải với chiều dài khoảng 800 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kiêu Kỵ. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường Gia Cốc, đoạn THCS Kiêu Kỵ.

 Tuyến đi qua đường hiện hữu của thôn Gia Cốc.

 Và kết thúc ở đoạn gần sông Bắc Hưng Hải.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N11).