Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 

  Xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

10. Tuyến đường từ Đa Tốn đến sông Cầu Bây

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn đáng chú ý có tuyến  đường từ Đa Tốn đến sông Cầu Bây, dài khoảng 500 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường Đa Tốn, gần UBND xã này.

 Tuyến chủ yếu đi qua cánh đồng.

 Đoạn cuối kết thúc ở sông Cầu Bây, gần nghè Lê Xá.

 Tuyến có đi qua một số nhà tạm.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

11. Tuyến đường phía sau UBND xã Đa Tốn đến đường ở mục 10

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn đáng chú ý có tuyến đường ở phía sau UBND xã Đa Tốn đến đường ở mục 10, dài khoảng 220 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở lối vào THCS Đa Tốn.

 Tuyến d di qua khoảng giữa của UBND xã Đa Tốn và trường THCS Đa Tốn.

 Tuyến kết thúc khi giao với đường ở mục 10.

12. Tuyến đường bên hông THCS Đa Tốn đến mục 10

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn đáng chú ý có tuyến đường bên hông trường THCS Đa Tốn đến mục 10, dài khoảng 320 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đa Tốn. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở trên thực tế đã xây dựng 1 phần đoạn qua trường THCS Đa Tốn.

 Đoạn giao với đường mục 10 chưa xây dựng.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N11).