Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

4. Tuyến đường từ đường 23 đến KĐT Hà Phong

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong đáng chú ý có tuyến đường từ đường 23 đến KĐT Hà Phong với chiều dài khoảng 1,2 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường 23, bên hông Trung tâm đào tạo lái xe Ngọc Hà.

 Tuyến đi qua thông Trung Hậu Đông, Tiền Phong.

 

 Đoạn qua công ty bao bì Phú Thái.

 Tuyến kết thúc ở đường hiện hữu tại khu đô thị Hà Phong.

5. Tuyến nối đường Mê Linh - đường 23

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong đáng chú ý có tuyến nối đường Mê Linh - Đường 23 với chiều dài khoảng 1,835 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Mê Linh, một phần qua Cienco5 đã xây dựng.

 Đoạn đi qua thôn Trung Hậu Đông hướng về tiểu học Tiền Phong.

 Từ trường tiểu học Tiền Phong, tuyến hướng về đường 23, kết thúc đoạn cây xăng.

 Đoạn cuối tuyến đi cạnh trường tiểu học Tiền Phong.

6. Tuyến đường từ dường 23 đến Yên Nhân

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong đáng chú ý có tuyến đường từ đường 23 đến Yên Nhân, dài khoảng 260 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tiền Phong. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối theo quy hoạch phân khu đô thị N1).