Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

4. Đường Việt Hùng kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Việt Hùng đáng chú ý có tuyến đường Việt Hùng kéo dài hướng về thị trấn Đông Anh, dài khoảng 588 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Việt Hùng. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Việt Hùng.

 Tuyến hướng sang khu vực tổ 35, thị trấn Đông Anh.

 

 Tuyến kết thúc khi hết địa bàn xã Việt Hùng.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

5. Đường từ Việt Hùng đến Công ty CP Giầy Đông Anh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Việt Hùng đáng chú ý có tuyến đường từ Việt Hùng đến Công ty CP Giầy Đông Anh với chiều dài khoảng 617 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Việt Hùng. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch chạy dọc đường tàu, điểm đầu ở nút giao Việt Hùng - Cao Lỗ.

 Tuyến đi qua một số nhà dân, nhà máy.

 Tuyến kết thúc ở khu vực Công ty CP Giầy Đông Anh, khi hết địa bàn xã Việt Hùng.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

6. Tuyến đường từ Việt Hùng vào đoạn Công Ty TNHH Công nghệ QCM Việt Nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Việt Hùng đáng chú ý có tuyến đường từ Việt Hùng vào đoạn Công Ty TNHH Công nghệ QCM Việt Nam dài khoảng 434 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Việt Hùng. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo các quy hoạch phân khu N7, GN (8) và GN (ĐB).