Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 

  Xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

13. Tuyến đường nối QL3 - Trường Sa, qua chợ ô tô Lộc Hà

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh đáng chú ý có tuyến đường nối QL3 - Trường Sa, qua chợ ô tô Lộc Hà, dài khoảng 480 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Trường Sa, đoạn vườn Nhật Đông Anh.

 Đoạn qua QL3 gần khách sạn Hoàng Long.

 Đoạn  qua chợ ô tô Lộc Hà.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

14. Tuyến đường từ Trường Sa đến đê Phương Trạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh đáng chú ý có tuyến đường từ Trường Sa đến đê Phương Trạch, dài khoảng 614 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Trường Sa.

 Đoạn qua đường Xuân Canh, bên hông làng Dâu.

 Tuyến kết thúc ở đê Phương Trạch.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh.

15. Tuyến đường bên hông vườn Nhật Đông Anh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh đáng chú ý có tuyến đường bên hông vườn Nhật Đông Anh, dài khoảng 177 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

  (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N8).