Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

13. Tuyến đường từ chùa Lâm Du đến Thạch Cầu

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề đáng chú ý có tuyến đường từ chùa Lâm Du đến Thạch Cầu với chiều dài khoảng 765 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Phú Viên, cạnh chùa Lâm Du.

 Tuyến đường chủ yếu đi qua các nhà xưởng.

 Và một vài nhà dân.

 Tuyến kết thúc ở bên hông khu dân cư Thạch Cầu.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

14. Đường dẫn cầu Trần Hưng Đạo

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề đáng chú ý có tuyến đường dẫn cầu Trần Hưng Đạo từ đường Long Biên - Xuân Quan đến ngõ 56 Thạch Cầu với chiều dài khoảng 630 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường Long Biên Xuân Quan.

 Tuyến chủ yếu đi qua cánh đồng.

 

 Tuyến kết thúc đoạn ngõ 56 Thạch Cầu, sát khu dân cư.

15. Tuyến đường qua khu vực sân bóng Môi trường

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề đáng chú ý có tuyến đường qua khu vực sân bóng Môi trường dài khoảng 200 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Bồ Đề.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu N10).