Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

13. Tuyến đường qua trường mầm non Ngọc Chi

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc đáng chú ý có tuyến đường qua trường mầm non Ngọc Chi với chiều dài khoảng 940 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu trùng với ngõ đi vào trường mầm non Ngọc Chi.

 Tuyến đường này đi qua một số nhà dân.

 

 

 Tuyến đường này kết thúc ở khu vực cánh đồng.

14. Tuyến đường tiếp giáp với thôn Đoài, Tàm Xá

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc đáng chú ý có tuyến đường tiếp giáp với thôn Đoài, xã Tàm Xá, dài khoảng 243 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

15. Tuyến đường từ QL3 đến đê tả sông Hồng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc đáng chú ý có tuyến đường từ QL3 đến đê tả sông Hồng, dài khoảng 1,236 km.

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vĩnh Ngọc. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở QL3, đoạn cây xăng Vĩnh Ngọc.

 Đoạn qua đường Trường Sa và công viên Tàm Xá.

 Tuyến đường kết thúc ở đê tả sông Hồng.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu N8).