Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

   

  Xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 10. Tuyến đường ven sông Hoàng Giang

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh đáng chú ý có tuyến  đường ven sông Hoàng Giang đoạn từ khách sạn Hoàng Long đến Trại Cầm (Vĩnh Ngọc), dài khoảng 1,932 km.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở QL3, gần KS Hoàng Long.

 Tuyến đường này đi dọc sông Hoàng Giang.

 Đoạn qua thôn Vạn Lộc và Văn Thượng.

 Tuyến đường kết thúc đoạn Trại Cầm, Vĩnh Ngọc.

11. Tuyến đường từ mục 10 đến đường Trường Sa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh đáng chú ý có tuyến đường từ mục 10 đến đường Trường Sa với chiều dài khoảng 434 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường mục 10, sát sông Hoàng Giang.

 Tuyến đường này chủ yếu đi qua cánh đồng, qua QL3.

 Tuyến giao với đường Trường Sa đoạn gần lối vào xã Tàm Xá.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

12. Tuyến đường qua nhà văn hóa thôn Vạn Lộc, nối đường mục 10 với đường Trường Sa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh đáng chú ý có tuyến đường qua nhà văn hóa thôn Vạn Lộc, nối đường mục 10 với đường Trường Sa, dài khoảng 450 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N8).