Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

13. Tuyến đường gần Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm đáng chú ý có tuyến đường gần Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D với chiều dài khoảng 663 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở QL3, gần Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D.

 

 Tuyến đường này kết thúc ở khu vực nghĩa trang thôn Du Ngoại.

 Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ đường Đồng Dầu.

14. Tuyến đường từ QL3 qua đình thôn Xuân Dục, Yên Thường

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm đáng chú ý có tuyến đường từ QL3 qua đình thôn Xuân Dục, xã Yên Thường. Đoạn thuộc xã Mai Lâm dài khoảng 300 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường có điểm đầu ở QL3 đoạn Công ty Thành An.

 Tuyến kết thúc ở khu vực hồ nước.

 Theo quy hoạch, khi đến khu vực hồ nước, tuyến đường này tiếp tục kéo dài qua địa bàn xã Yên Thường.

15. Tuyến nối đường ở mục 13-14

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm đáng chú ý có tuyến nối đường ở mục 13-14 với chiều dài khoảng 200 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Mai Lâm. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Đây là tuyến đường nối 2 đường sẽ mở ở mục 13 và 14.

 Tuyến nằm phía sau trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D.

 Toàn tuyến nhìn từ đường Đồng Dầu.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N9).