Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

  Xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

10. Tuyến đường trùng với ngõ 82 Cao Lỗ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến đường đi trùng với ngõ 82 Cao Lỗ với chiều dài khoảng 282 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu trùng với ngõ 82 Cao Lỗ.

 Đoạn cuối kết thúc ở đường mới qua BV Đa khoa Đông Anh.

 Toàn tuyến nhìn từ đường Cao Lỗ.

 Tuyến đường nhìn từ BV Đa khoa Đông Anh.

11. Tuyến đường từ ngõ 82 Cao Lỗ đến đường qua Nhà tang lễ Đông Anh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến đường từ ngõ 82 Cao Lỗ đến đường qua Nhà tang lễ Đông Anh với chiều dài khoảng 242 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường qua ngõ 82 Cao Lỗ.

 Và kết thúc gần nhà tang lễ.

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ.

12. Đường từ ngõ 109 Cao Lỗ đến QL3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến đường từ ngõ 109 Cao Lỗ đến QL3 với chiều dài khoảng 500 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến có điểm đầu ở ngõ 109 Cao Lỗ.

 Và kết thúc ở QL3.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N7).