Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

7. Đường 18 kéo dài đến Hoàng Sa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ đáng chú ý có tuyến đường 18 kéo dài đến đường Hoàng Sa với chiều dài khoảng 410 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường 18 đoạn trường mầm non Kim Nỗ.

 Tuyến đường này đi qua nhiều nhà dân.

 

 Tuyến đường kết thúc ở đường Hoàng Sa.

8. Tuyến đường từ mục 7 đến hồ Phương Trạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ đáng chú ý có tuyến đường từ mục 7 đến hồ Phương Trạch với chiều dài khoảng 830 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến có điểm đầu ở  mục 1, ngoài khu dân cư xóm Bàng.

 

 Tuyến kết thúc ở khu vực hồ câu, gần cầu Phương Trạch.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở.

9. Tuyến đường qua Trung tâm Logistics HNT – Đông Anh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ đáng chú ý có tuyến đường đi qua Trung tâm Logistics HNT – Đông Anh với chiều dài khoảng 620 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N4).