Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

1. Tuyến đường DT427B kéo dài đến QL1A

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín đáng chú ý có tuyến đường DT427B kéo dài qua QL1A đến cầu Khê Hồi với chiều dài khoảng 1,628 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường DT427B, gần UBND huyện Thường Tín.

 Tuyến cắt QL1A đoạn vườn hoa mới xây dựng cạnh đường tàu.

 Tuyến đường này đi qua gần chùa Sóc.

 Toàn tuyến nhìn từ QL1A.

 Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ xã Hà Hồi, Thường Tín.

2. Tuyến đường nối mục 1 với DT427

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín đáng chú ý có tuyến đường nối mục 1 với đường DT427 với chiều dài hoảng 400 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường DT427.

 Tuyến đường này đi qua bên hông trường THCS thị trấn Thường Tín.

 Và kết thúc khi giao với đường mục 1.

3. Đường nối mục 1 với đường qua bên hông Cao đẳng sư phạm Hà Tây

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín đáng chú ý có tuyến đường nối mục 1 với đường qua bên hông Cao đẳng sư phạm Hà Tây với chiều dài khoảng 100 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch chung thị trấn Thường Tín).