Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

4. Tuyến đường từ đường Trường Sa đến sông Hoàng Giang

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh đáng chú ý có tuyến đường từ đường Trường Sa đến sông Hoàng Giang với chiều dài khoảng 452 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Trường Sa, đoạn nghĩa trang liệt sỹ xã Xuân Canh.

 Tuyến cắt qua QL3, đi qua bên hông khu dân cư Văn Thượng và kết thúc ở sông Hoàng Giang.

 Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ QL3.

 Tuyến đường nhìn từ đường Trường Sa.

5. Tuyến đường từ nút giao đường mục 4 - QL3 đến đường Trường Sa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh đáng chú ý có tuyến đường từ nút giao đường mục 4 - QL3 đến đường Trường Sa với chiều dài khoảng 230 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở nút giao đường mục 3 với QL3.

 Và kết thúc ở đường Trường Sa đoạn đối diện Đình Văn Thượng.

 Toàn tuyến nhìn từ QL3.

 Toàn tuyến nhìn từ đường Trường Sa.

6. Tuyến đường qua đình Văn Thượng đến Trường Sa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh đáng chú ý có tuyến đường qua đình Văn Thượng đến Trường Sa với chiều dài khoảng 315 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Canh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N8).