Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội đáng chú ý nhất.

   Thị trấn Thường Tín, Thường Tín, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 4. Tuyến đi trùng với một phần đường Nguyễn Trãi

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín đáng chú ý có tuyến đường đi trùng với một phần đường Nguyễn Trãi với chiều dài khoảng 1,163 km.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch có điểm đầu đang xây dựng đoạn trường THCS Nguyễn Trãi A.

 Từ đoạn đường DT427B, tuyến chưa xây dựng.

 Đoạn trùng một phần đường Nguyễn Trãi.

 Đoạn qua đường Lý Tử Tấn.

 Tuyến kết thúc đoạn gần trạm biến áp.

5. Tuyến nối Lý Tử Tấn với QL1A

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín đáng chú ý có tuyến nối đường Lý Tử Tấn với QL1A, dài khoảng 455 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Lý Tử Tấn, cắt đường Nguyễn Du kéo dài.

 

 Tuyến kết thúc ở QL1A.

 Tuyến đường trên thực tế đang xây dựng một phần.

6. Tuyến đường từ DT427B đến THPT Thường Tín

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín đáng chú ý có tuyến đường từ đường DT427B đến THPT Thường Tín, dài khoảng 208 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Thường Tín. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch chung thị trấn Thường Tín).