Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

10. Tuyến từ đường 23, chạy dọc đường Võ Nguyên Giáp

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội đáng chú ý có tuyến đường có điểm đầu ở đường 23, chạy dọc theo đường Võ Nguyên Giáp đến khi hết địa bàn xã này với chiều dài khoảng 1,514 km.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường 23 kéo dài, gần chợ rau Vân Nội.

 Tuyến đi thẳng, phần lớn qua cánh đồng.

 Đoạn qua gần THCS Vân Nội.

 Tuyến đường nhìn từ xã Tiên Dương.

 Tuyến đường quy hoạch này kết thúc khi giao với ngõ 319 Vân Trì.

11. Tuyến đường từ Võ Nguyên Giáp qua trường THCS Vân Nội

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội đáng chú ý có tuyến đường từ Võ Nguyên Giáp qua trường THCS Vân Nội với chiều dài khoảng 1,277 km.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Võ Nguyên Giáp, gần hầm chui sông Thiếp 2.

 Đoạn qua đường Vân Trì và THPT Vân Nội.

 Đoạn qua khu vực nghĩa trang gần đình Vân Trì.

 Tuyến kết thúc ở khu vực gần xóm Đầm, Vân Nội.

12. Tuyến nối đường mục 10 với đường Vân Trì

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội đáng chú ý có tuyến nối đường ở mục 10 với đường Vân Trì, dài khoảng 250 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N7).