Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

17. Tuyến đường từ đê Phương Trạch đến sông Ngũ Huyện Khê

Đường sẽ mở theo  quy hoạch ở xã Đông Hội đáng chú ý có tuyến đường từ đê Phương Trạch đến sông Ngũ Huyện Khê với chiều dài khoảng 932 m.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đê Phương Trạch.

 Tuyến đi qua nhà văn hóa thôn Đông Ngàn.

 

 Và kết thúc ở đoạn sông Ngũ Huyện Khê.

18. Tuyến nối mục 17 với ngõ 348 Đông Hội

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội đáng chú ý có tuyến nối mục 17 với ngõ 348 Đông Hội, dài khoảng 666 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở ngõ 348, đi qua bên hông ao đình Lại Đà.

 Tuyến đường này chủ yếu đi qua cánh đồng.

 Và kết thúc gần Hanoi Pony Club.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

19. Tuyến nối ngõ 348 Đông Hội với đê Phương Trạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội đáng chú ý có tuyến nối ngõ 348 Đông Hội với đê Phương Trạch dài khoảng 182 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đông Hội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N9)