Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phú Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phú Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Thị trấn Phú Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

4. Tuyến đường qua UBND huyện Phú Xuyên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phú Xuyên đáng chú ý có tuyến đường qua UBND huyện Phú Xuyên với chiều dài khoảng 612 m.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phú Xuyên. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở QL1A, trùng với lối vào BHXH huyện Phú Xuyên.

 Tuyến đường này ddi qua một số nhà dân.

 Đoạn qua trường Trung cấp nghề.

 

 Tuyến kết thúc ở khu vực cánh đồng gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

5. Tuyến đường từ mục 4 đến gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phú Xuyên đáng chú ý có tuyến đường từ mục 4 đến gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với chiều dài khoảng 660 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phú Xuyên. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở cuối đường mục 4.

 Tuyến đi qua gần sân vận động.

 Và kết thúc đoạn gần hầm chui qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

6. Tuyến đường đối diện SVĐ huyện Phú Xuyên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phú Xuyên đáng chú ý có tuyến đường đối diện SVĐ huyện Phú Xuyên, dài khoảng 230 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Phú Xuyên. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch chung Đô thị vệ tinh Phú Xuyên đến năm 2030).