Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội đáng chú ý.

 Phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

20. Tuyến nối Ngọc Thụy với dự án đường 40 m đang xây dựng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có tuyến nối đường Ngọc Thụy với dự án đường 40 m nối Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Thụy đang xây dựng, chiều dài khoảng 465 m.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Ngọc Thụy đoạn cách ngõ 66 Ngọc Thụy khoảng 132 m.

 Tuyến đi qua một số nhà dân, hướng về dự án đường 40 m nối Nguyễn Văn Cừ - Ngọc Thụy.

 

 Đoạn qua ngõ 252 Ngọc Thụy.

 Đoạn cuối tuyến đi qua khu vực nhà hàng Đầm Sen.

21. Tuyến đường nối ngõ 65 Lý Sơn với 606 Ngọc Thụy

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có tuyến nối ngõ 65 Lý Sơn với 606 Ngọc Thụy, dài khoảng 200 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường có điểm đầu ở ngõ 65 Lý Sơn, bên hông sân bóng Z133.

 Tuyến kết thúc ở đường qua Khai Sơn City.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

22. Tuyến nối ngõ 65 Lý Sơn với đường qua Khai Sơn City

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy đáng chú ý có tuyến nối ngõ 65 Lý Sơn với đường qua Khai Sơn City dài khoảng 230 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ngọc Thụy. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở cuối ngõ 65 Lý Sơn.

 Và kết thúc ở đường qua Khai Sơn City.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cư theo quy hoạch phân khu N10).