Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội đáng chú ý nhất.

  Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

7. Tuyến nối Đặng Thai Mai - Xuân Diệu

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An đáng chú ý có tuyến nối đường Đặng Thai Mai - Xuân Diệu với chiều dài khoảng 445 m.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Xuân Diệu, cạnh tòa nhà số 51.

Đoạn đi trùng ngách 9/2 Đặng Thai Mai.

Tuyến kết thúc ở đường Đặng Thai Mai.

Ở đoạn gần ngõ 35 Đặng Thai Mai.

8. Tuyến đường trùng với một phần ngõ 9 Đặng Thai Mai

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An đáng chú ý có tuyến trùng với một phần ngõ 9 Đặng Thai Mai với chiều dài khoảng 200 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có đoạn đầu trùng với ngõ 9 Đặng Thai Mai.

 Đoạn cuối giao với đường quy hoạch ở cuối ngách 31/10 Xuân Diệu.

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

9. Tuyến đường từ cuối ngõ 35 Đặng Thai Mai đến Quảng An

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An đáng chú ý có tuyến đường từ cuối ngõ 35 Đặng Thai Mai đến Quảng An với chiều dài khoảng 200 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Quảng An. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị A6).