Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

4. Tuyến đường bên hông Mê Linh Plaza

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quang Minh đáng chú ý có tuyến đường bên hông Mê Linh Plaza với chiều dài khoảng 660 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quang Minh. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Võ Văn Kiệt.

 Tuyến đi qua bên hông Mê Linh Plaza.

 

 Tuyến kết thúc ở khu vực cánh đồng.

5. Tuyến đường từ thôn Đồng đến KĐT Quang Minh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quang Minh đáng chú ý có tuyến đường từ thôn Đồng đến KĐT Quang Minh với chiều dài khoảng 790 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quang Minh. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến có điểm đầu ở đường hiện hữu gần Nhà văn hóa thôn Đồng.

 Tuyến kết thúc ở khu vực nghĩa trang cạnh KĐT Quang Minh.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quang Minh.

6. Tuyến đường qua nhà văn hóa thôn Đồng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quang Minh đáng chú ý có tuyến đường qua nhà văn hóa thôn Đồng với chiều dài khoảng 585 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quang Minh. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường quy hoạch sẽ mở rộng đường hiện hữu qua nhà văn hóa thôn Đồng.

 Và hướng ra khu  vực cánh đồng.

 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N3).