Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

1. Tuyến đường từ Khu đô thị Quang Minh đến khu công nghiệp Quang Minh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quang Minh đáng chú ý có tuyến  đường từ Khu đô thị Quang Minh đến khu công nghiệp Quang Minh với chiều dài khoảng 3,4 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quang Minh. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường này có điểm đầu bên hông KĐT Quang Minh và lối vào làng Thụy Hà từ đường Võ Nguyên Giáp.

 Tuyến đường cắt đường Võ Nguyễn Giáp đoạn Huyndai Kinh Bắc.

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

2. Tuyến đường bên hông Mê Linh Plaza

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quang Minh đáng chú ý có tuyến đường bên hông Mê Linh Plaza với chiều dài khoảng 810 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quang Minh. (Nguồn ảnh: Google).

 Đây là tuyến đường ở khoảng giữa thôn Đồng và Mê Linh Plaza, đối diện đường 35.

 Tuyến đường này có đoạn đầu qua bên hông Mê Linh Plaza đã xây dựng.

 Từ Mê Linh Plaza hướng ra khu vực cánh đồng.

 Tuyến đường kết thúc ở khu vực nghĩa trang gần thôn Đồng.

3. Tuyến đường từ Mê Linh Plaza đến KĐT Quang Minh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quang Minh đáng chú ý có tuyến đường từ Mê Linh Plaza đến KĐT Quang Minh với chiều dài khoảng 943 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quang Minh. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường quy hoạch có điểm đầu gần nhà văn hóa thôn Đồng.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Quang Minh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N3).

Xem thêm: Thông tin các tuyến đường sẽ mở ở Hà Nội 

chọn