Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

7. Tuyến đường từ đường DT35 qua khu dân cư Tổ 1, thị trấn Chi Đông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông đáng chú ý có tuyến đường từ đường DT35 qua khu dân cư Tổ 1, thị trấn Chi Đông, dài khoảng 388 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường quy hoạch có điểm đầu ở đường DT35, đoạn công ty dược phẩm.

 Tuyến đi men theo khu dân cư Tổ 1, thị trấn Chi Đông.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở nhìn từ xã Kim Hoa.

 Toàn tuyến nhìn từ đường DT35.

8. Tuyến đường từ DT35 đến trường Trung cấp Nông dân Việt Nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông đáng chú ý có tuyến đường từ  DT35 đến trường trung cấp Nông dân Việt Nam dài khoảng 711 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường quy hoạch có điểm đầu ở đường DT35, đối diện công ty dược phẩm.

 

 Tuyến đi qua bên hông trường trung cấp Nông dân Việt Nam.

 Toàn tuyến nhìn từ xã Kim Hoa.

 Toàn tuyến nhìn từ đường DT35.

9. Tuyến đường từ đoạn Tiểu học Chi Đông qua đường mục 8

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông đáng chú ý có tuyến đường từ đoạn trường Tiểu học Chi Đông qua đường mục 8 với chiều dài khoảng 630 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N2).