Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Chi Đông là một thị trấn thuộc huyện Mê Linh. Thị trấn có diện tích 4,86 km², dân số năm 2008 là 9.861 người, mật độ dân số đạt 2.029 người/km². Thị trấn Chi Đông nằm ở phía đông bắc huyện Mê Linh, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn; phía tây giáp các xã Thanh Lâm, Kim Hoa; phía nam giáp thị trấn Quang Minh và xã Thanh Lâm; phía bắc giáp xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn và xã Kim Hoa.

1. Đường cắt đường tỉnh 35

Tuyến đường chạy qua địa bàn phía tây bắc của thị trấn Chi Đông, có một đầu ở đường tỉnh 35.

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội 

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. (Đường kẻ màu hồng). 

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông. (Nguồn ảnh: Google). 

2. Tuyến đường chạy qua địa bàn phía nam

Tuyến đường chạy qua địa bàn phía nam của thị trấn Chi Đông.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. (Đường kẻ màu hồng). 

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông. (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030, huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Mê Linh lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).