Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội (phần 4)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội đáng chú ý.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

Xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

10. Khu đất mở rộng đường từ Mê Linh đi thị trấn Quang Minh

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Tiền Phong, huyện Mê Linh. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng đường từ đường Mê Linh đi thị trấn Quang Minh (qua dự án Thung lũng Hoa Hồng) với diện tích khoảng 34.510,823 m2, dài khoảng 811 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Khu đất sắp thu hồi mở rộng đường có điểm đầu gần đường Mê Linh.

 Khu đất mở rộng tuyến đường qua dự án Thung lũng Hoa Hồng.

 Đoạn qua khu nhà diều hành dự án KĐT mới An Thịnh.

 Theo kế hoạch sử dụng đất, tuyến đường này mở rộng gấp đôi.

 Khu đất kết thúc ở đoạn Ấp Tre, Thị trấn Quang Minh.

11. Khu đất từ mục 10 đến Ấp Giữa

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong đáng chú ý co khu đất từ mục 10 đến Ấp Giữa với diện tích khoảng 4.715,569 m2, dài khoảng 206 m.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất có điểm đầu ở bên hông nhà điều hành dự án KĐT mới An Thịnh.

 Khu đất kết thúc ở đoạn đường bên hông Ấp Tre.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong.

12. Khu đất từ mục 10 đến gần trường Tiểu học Tiền Phong B cơ sở 2

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong đáng chú ý có khu đất từ mục 10 đến gần trường Tiểu học Tiền Phong B cơ sở 2 với diện tích khoảng 3.902,509 m2, dài khoảng 256 m.

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Tiền Phong nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Toàn cảnh khu đất nhìn từ đường Mê Linh.

 Toàn cảnh khu đất nhìn từ TT Quang Minh.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)