Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022

 Xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

4. Tuyến đường qua trường THCS Thanh Xuân

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Triều đáng chú ý có tuyến đường qua trường THCS Thanh Xuân Nam, dài khoảng 424 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Triều. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở bên hông trường THCS Thanh Xuân Nam.

 Tuyến đường này đi qua nhiều nhà dân bên hông trường học này.

 Từ đoạn tiểu học Thanh Xuân Nam, tuyến đường đã xây dựng.

 Tuyến kết thúc khi giao với đường quy hoạch gần ngõ 214 Nguyễn Xiển.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

5. Tuyến đường đi trùng ngõ 250 Nguyễn Xiển

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Triều đáng chú ý có tuyến đường đi trùng với ngõ 250 Nguyễn Xiển, dài khoảng 536 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Triều. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Nguyễn Xiển, đoạn đầu đi trùng và mở rộng ngõ 250 Nguyễn Xiển.

 Đây là tuyến đường hướng vào dự án liền kề Legacy Garden.

 Một phần đường đã thi công cùng với hạ tầng của dự án trên.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

6. Tuyến đường đi qua sân bóng Tân Triều

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Triều đáng chú ý có tuyến đường đi qua sân bóng Tân Triều, dài khoảng 200 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Tân Triều. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu H2-3).