Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 5)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.

 Xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

13. Khu đất từ đường Đại Áng qua thôn Vĩnh Trung

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Đại Áng, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất từ đường Đại Áng, qua khu vực hồ câu Vĩnh Thịnh, thôn Vĩnh Trung với diện tích khoảng 25.300,424 m2, dài khoảng 913 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Áng nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu ở đường Đại Áng mở rộng theo quy hoạch.

 Khu đất này đi qua khu vực hồ câu Vĩnh Thịnh.

 Đoạn qua khoảng giữa của thôn Vĩnh Trung và Vĩnh Thịnh.

 Khu đất kết thúc ở khu vực cánh đồng gần thôn Vĩnh Trung.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

14. Khu đất từ mục 13 đến khu vực hồ câu Hùng Kễnh, thôn Vĩnh Thịnh

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Áng đáng chú ý có khu đất từ mục 13 đến khu vực hồ câu Hùng Kễnh, thôn Vĩnh Thịnh với diện tích khoảng 11.940,747 m2, dài khoảng 440 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Áng nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi có điểm đầu tiếp giáp khu đất ở mục 13.

 Đoạn đi gần khu vực chùa Vĩnh Thịnh.

 Khu đất này đi qua một số nhà dân và kết thúc ở khu vực hồ câu.

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

15. Khu đất tiếp giáp mục 14

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Áng đáng chú ý có khu đất tiếp giáp mục 14, diện tích khoảng 5.249,941 m2, dài khoảng 230 m.

  Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Áng nhìn trên ảnh vệ tinh. (Ảnh chụp từ Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 Toàn cảnh khu đất trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)