Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý.
Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất mở rộng đường Đại Áng

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Đại Áng, huyện Thanh Trì. Trong đó đáng chú ý có khu đất mở rộng đường Đại Áng với diện tích khoảng 49.112,743 m2, dài khoảng 1,6 km từ UBND xã Đại Áng đến hết thôn Vĩnh Thịnh.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Áng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Khu đất mở rộng đường Đại Áng tính từ đoạn UBND xã Đại Áng.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Khu đất này mở rộng đường Đại Áng về phía bên phải, hướng từ UBND xã Đại Áng đi Lạc Thị.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Nhiều nhà dân thuộc thông Vĩnh Trung và Vĩnh Thịnh thuộc diện thu hồi mở đường.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Khu đất kết thúc đoạn gần chợ Lạc Thị.

5. Khu đất từ đường Đại Áng đến gần Nhà văn hóa thôn Vĩnh Trung

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Áng đáng chú ý có khu đất từ đường Đại Áng đến gần Nhà văn hóa thôn Vĩnh Trung với diện tích khoảng 22.881,215 m2, dài khoảng 824 m.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Áng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Khu đất có điểm đầu ở đường Đại Áng đoạn cách UBND xã khoảng 280 m. Khu đất đi qua bên hông thôn Vĩnh Trung.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Khu đất kết thúc đoạn kênh ngoài cánh đồng phía sau nhà văn hóa.

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi mở đường trên thực tế.

6. Khu đất đối diện mục 5 qua đường Đại Áng

Khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Áng đáng chú ý có khu đất đối diện với mục 5 qua đường Đại Áng với diện tích khoảng 6.227,218 m2

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 16.

Sơ đồ khu đất sắp thu hồi mở đường ở xã Đại Áng. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 17.

Khu đất sắp thu hồi nhìn trên ảnh vệ tinh. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Những khu đất sắp thu hồi để mở đường ở xã Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 18.

Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi trên thực tế.

(- Ranh giới xã trong bài là tương đối, căn cứ theo bản đồ Google. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới vị trí các khu đất sẽ thu hồi để mở đường.

- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)