Đường sẽ mở theo quy hoạch xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022

 Xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

4. Tuyến đường từ Vũ Lăng đến gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp đáng chú ý có tuyến đường từ Vũ Lăng đến gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dài khoảng 300 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Vũ Lăng, đoạn trường mầm non A Ngũ Hiệp.

 Tuyến đi qua nhiều nhà dân, qua khu vực nghĩa trang.

 Đoạn qua khu vực nghĩa trang và trạm biến áp.

 Tuyến kết thúc ở đường quy hoạch qua trạm biến áp.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

5. Đường nối Lưu Phái - Vũ Lăng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp đáng chú ý có tuyến đường nối Lưu Phái - Vũ Lăng qua UBND xã Ngũ Hiệp, dài khoảng 150 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Lưu Phái.

 Tuyến đi phía sau UBND xã Ngũ Hiệp và kết thúc ở đường Vũ Lăng.

 Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ đường Lưu Phái.

 Toàn cảnh tuyến đường quy hoạch nhìn từ đường Vũ Lăng.

6. Tuyến đường từ Công ty CP VINAFCO đến gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp đáng chú ý có tuyến đường từ Công ty CP VINAFCO đến gần cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dài khoảng khoảng 211 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Ngũ Hiệp. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S5).