Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

10. Tuyến đường bên hông Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh đáng chú ý có tuyến đường bên hông Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi, dài khoảng 544 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường có điểm đầu ở QL3, đoạn cây xăng 103.

 Tuyến mở rộng đường hiện hữu qua Công ty CP Cơ khí Đông Anh.

 Tuyến đường này hướng sang xã Uy Nỗ. Đoạn thuộc thị trấn Đông Anh kết thúc gần ngõ 61.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

11. Tuyến đường chạy dọc đường sắt từ Nguyên Khê đến đường Lâm Tiên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh đáng chú ý có tuyến đường chạy dọc đường sắt từ Nguyên Khê đến đường Lâm Tiên, dài khoảng 1,143 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đoạn gần nhà văn hóa thôn Nguyên Khê. Trong ảnh, đoạn thuộc xã Nguyên Khê đang xây dựng.

 Tuyến đường chạy dọc đường sắt, hướng về khu liền kề.

 

 Một phần tuyến đường qua khu nhà liền kề đã xây dựng.

 Tuyến kết thúc ở đường Lâm Tiên, đi cạnh ngõ 41.

12. Tuyến từ đường 23 vào trạm biến áp Đông Anh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh đáng chú ý có tuyến đường từ đường 23 vào trạm biến áp Đông Anh, dài khoảng 223 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Đông Anh. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N7).