Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

   Xã Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

7. Đường Việt Hùng kéo dài qua Cao Lỗ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Việt Hùng đáng chú ý có tuyến đường Việt Hùng kéo dài qua Cao Lỗ với chiều dài khoảng 1,033 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Việt Hùng. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có đoạn đầu đi trùng đường Việt Hùng. Từ đoạn đối diện nhà văn hóa thôn Đoài, tuyến bắt đầu đi qua nhà dân.

 Đoạn đi qua nhà dân và nhà xưởng.

 Đoạn qua đường tàu và đường Cao Lỗ.

 Tuyến kết thúc ở khu vực cánh đồng gần Chi cục dự trữ nhà nước Đông Anh.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

8. Tuyến đường từ Dục Nội đến Chi cục dự trữ nhà nước Đông Anh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Việt Hùng đáng chú ý có tuyến đường từ Dục Nội đến Chi cục dự trữ nhà nước Đông Anh, dài khoảng 486 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Việt Hùng. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường Dục Nội, đoạn trường mầm non Hoa Sen.

 Tuyến đi qua khoảng giữa của chi cục dự trữ nhà nước Đông Anh.

 Toàn tuyến nhìn từ xã Cổ Loa.

 Tuyến đường nhìn từ đường Cao Lỗ.

9. Tuyến đường qua Công ty CP Giầy Đông Anh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Việt Hùng đáng chú ý có tuyến đường qua Công ty CP Giầy Đông Anh, dài khoảng 587 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Việt Hùng. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Việt Hùng.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo các quy hoạch phân khu N7, GN (8) và GN (ĐB).