Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất 

 Xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

8. Tuyến nối đường Mê Linh - QL23

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng đáng chú ý có tuyến đường nối Mê Linh - QL23 với chiều dài khoảng 1,190 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Mê Linh đoạn cách đường Võ Văn Kiệt khoảng 557 m.

 Tuyến đi qua khu vực nhà văn hóa thôn Đoài, đường Đoài Nam Hồng.

 Đoạn qua hồ điều hòa mới xây dựng.

 Tuyến kết thúc ở đường 23, đoạn cách đường Võ Văn Kiệt khoảng 230 m.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng trên thực tế.

9. Tuyến nối đường Mê Linh - đường Đoài Nam Hồng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng đáng chú ý có tuyến nối đường Mê Linh với đường Đoài Nam Hồng, dài khoảng 590 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Mê Linh, cách đường Võ Văn Kiệt khoảng 356 m.

 Tuyến đi trùng với ngõ 19 đường Đoài Nam Hồng.

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

10. Tuyến đường từ thôn Đoài đến nhà máy ô tô Xuân Kiên

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng đáng chú ý có tuyến đường từ thôn Đoài đến nhà máy ô tô Xuân Kiên, dài khoảng 150 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nam Hồng. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế ở xã Nam Hồng.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N3).