Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất 

 Phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

4. Tuyến đường từ đường 19/5 qua chợ đêm nông sản Văn Quán

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Văn Quán đáng chú ý có tuyến đường từ đường 19/5 qua chợ đêm nông sản Văn Quán, dài khoảng 584 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Văn Quán. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường 19/5, đoạn trường Tiểu học Ban Mai.

 Tuyến hướng về khu vực chợ đêm nông sản Văn Quán.

 Đoạn qua bên hông khu tập thể Phát Tín.

 Tuyến kết thúc ở đường số 1, khu liền kề Tổng cục 5.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

5. Tuyến nối đường Chiến Thắng nhỏ với đường số 1, khu liền kề Tổng cục 5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Văn Quán đáng chú ý có tuyến nối đường Chiến Thắng nhỏ với đường số 1, khu liền kề Tổng cục 5, dài khoảng 310 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Văn Quán. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Chiến Thắng nhỏ.

 Tuyến chủ yếu đi qua cánh đồng, nhà xưởng.

 Và kết thúc ở đường số 1, liền kề Tổng cục 5.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

6. Tuyến nối đường ở mục 4 và 5

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Văn Quán đáng chú ý có tuyến nối đường ở mục 4 và 5, dài khoảng 45 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Văn Quán. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu H2-3).