Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội đáng chú ý nhất.

   Phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất năm 2022

7. Tuyến đường từ Văn Quán đến hồ Văn Quán

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Văn Quán đáng chú ý có tuyến đường từ đường Văn Quán đến hồ Văn Quán, dài khoảng 350 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Văn Quán. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đoạn trường Thực nghiệm Victory.

 Tuyến đi qua khu vực trường Tiểu học Ban Mai, Lô 10, KĐT Văn Quán.

 Tuyến đường sẽ mở này không đi qua nhà dân.

 Và kết thúc ở khu vực đường bờ hồ Văn Quán.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

8. Tuyến đường ven hồ Văn Quán

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Văn Quán đáng chú ý có tuyến đường ven hồ Văn Quán, dài khoảng 390 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Văn Quán. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường 19/5.

 Tuyến đường đi bên hông hồ Văn Quán.

 Và kết thúc ở ngõ 686 Chiến Thắng.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

9. Tuyến đường phía sau chợ đêm nông sản Văn Quán

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Văn Quán đáng chú ý có tuyến đường phía sau chợ đêm nông sản Văn Quán, dài khoảng 183 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Văn Quán. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Văn Quán.

 (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu H2-3