Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

  Xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

16. Tuyến nối đường Đản Dị với ngõ 61 Cao Lỗ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến nối đường Đản Dị với ngõ 61 Cao Lỗ dài khoảng 870 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Đản Dị.

 Tuyến chủ yếu đi qua cánh đồng.

 Đoạn giao với đường Đản Mỗ gần khu nghĩa trang.

 Tuyến đi qua ngõ 61 Cao Lỗ, nối vào đường hướng ra QL3.

Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

17. Tuyến đường từ trường Tiểu học Uy Nỗ đến Vành đai 3 theo quy hoạch

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến đường từ trường Tiểu học Uy Nỗ đến Vành đai 3 theo quy hoạch dài khoảng 650 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đoạn trường Tiểu học Uy Nỗ.

 Và kết thúc ở đường tàu cuối đường Đản Mỗ.

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch.

18. Tuyến đường từ mục 14 đến gần đường Đản Dị

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ đáng chú ý có tuyến đường từ mục 14 đến gần đường Đản Dị với chiều dài khoảng 400 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Uy Nỗ. (Ảnh chụp từ Google Maps).   

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị N7).