Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

7. Tuyến đường qua khoảng giữa trường mầm non Kim Chung và trạm y tế

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung đáng chú ý có tuyến đường đi qua khoảng giữa trường mầm non và trạm y tế xã, dài khoảng 1,435 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở khu vực nghĩa trang phía sau UBND xã Kim Chung.

 Tuyến đi qua đường Kim Chung, đoạn giữa trạm y tế và trường mầm non.

 Tuyến đường quy hoạch này đi qua nhiều nhà dân, hướng về đường 422B.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch nhìn từ xã Đức Giang.

 Tuyến đường nhìn từ xã Sơn Đồng.

8. Tuyến đường từ Đại Tự đến ngã tư Sơn Đồng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung đáng chú ý có tuyến đường từ Đại Tự đến ngã tư Sơn Đồng, dài khoảng 1,064 km.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường có điểm đầu ở khu dân cư cuối ngõ 84 Đại Tự.

 Tuyến đường đi qua đường Đại Tự đoạn ngõ 64.

 Đoạn qua nhà văn hóa thông Yên Bệ.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

9. Tuyến đường đối diện lối vào đình làng Lai Xá

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung đáng chú ý có tuyến đường đối diện với lối vào đình làng Lai Xá, dài khoảng 150 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Kim Chung. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S2).