Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 

4. Tuyến đường từ Đức Thượng đến chùa Diên Phúc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đức Thượng đáng chú ý có tuyến đường từ Đức Thượng đến chùa Diên Phúc với chiều dài khoảng 1,12 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đức Thượng. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu đi gần trùng đường Đức Thượng, đoạn trạm y tế xã.

 Tuyến đi qua khu vực hồ nước trong ngõ 192.

 Tuyến đường quy hoạch này đi qua khá nhiều nhà dân.

 Đoạn đi qua đường Thượng Thụy.

 Tuyến đường kết thúc gần chùa Diên Đức.

5. Đường Cựu Quán kéo dài đến Nhà văn hóa thôn Cao Xá Thượng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đức Thượng đáng chú ý có tuyến đường Cựu Quán kéo dài đến Nhà văn hóa thôn Cao Xá Thượng với chiều dài khoảng 1 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đức Thượng. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở QL32, cạnh chung cư Tân Việt, trùng với một phần đường Cựu Quán.

 Tuyến đi trùng đoạn Cựu Quán 2.

 Tuyến đường đi qua khu vực cánh đồng hướng về ngõ 391.

 Tuyến kết thúc ở đoạn đối diện ngõ 5 Cao Xá 3, gần nhà văn hóa.

6. Đường nối Đức Thượng - Cựu Quán

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đức Thượng đáng chú ý có tuyến đường nối Đức Thượng - Cựu Quán với chiều dài khoảng 533 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đức Thượng. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến có điểm đầu ở đường Đức Thượng, đoạn trạm y tế xã.

 Tuyến đi qua đường Cựu Quán và kết thúc khi hết địa bàn xã.

(Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị S2)

chọn
Hà Nội: Dự thảo Quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa đối với từng loại đất
UBND TP Hà Nội vừa hoàn thành dự thảo Quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích, kích thước tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn TP Hà Nội.