Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

16. Tuyến đường nối Lê Trọng Tấn - Phố Đông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh đáng chú ý có tuyến đường nối Lê Trọng Tấn - Phố Đông với chiều dài khoảng 1,128 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lê Trọng Tấn, đi qua bên hông dự án Gemek Premium.

 Đoạn qua KĐT Thiên đường Bảo Sơn.

 Tuyên đi gần trung tâm Tài nguyên thực vật.

 Đoạn cuối tuyến giao với Phố Đông.

17. Tuyến đường từ THPT Hoài Đức B qua Tiểu học An Khánh B

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh đáng chú ý có tuyến đường từ THPT Hoài Đức B qua Tiểu học An Khánh B với chiều dài khoảng 1,21 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường bên hông trường THPT Hoài Đức B.

 Tuyến đi qua khu vực cánh đồng, bên ngoài khu dân cư Ngãi Cầu.

 Đoạn qua trường Tiểu học An Khánh B.

 Tuyến kết thúc ở khu vực cánh đồng.

18. Phố Đông kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh đáng chú ý có tuyến Phố Đông kéo dài với chiều dài khoảng 360 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh. (Nguồn ảnh: Google).

 

 Toàn cảnh tuyến Phố Đông kéo dài theo quy hoạch.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị S3).