Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

13. Tuyến đường qua Công ty Thông tin M1

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh đáng chú ý có tuyến đường qua Công ty Thông tin M1 với chiều dài khoảng 1,5 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội  

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch đi  qua bên hông Công ty Thông tin M1.

 

 

 Đoạn qua hồ nước trên phố Đông.

 

 Tuyến đường đi qua bên hông khu dân cư Ngãi Cầu và kết thúc gần Học viện Chính sách và phát triển.

14. Tuyến đường từ Nhà văn hóa thôn Trường An qua phố Đông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh đáng chú ý có tuyến đường từ Nhà văn hóa thôn Trường An qua phố Đông với chiều dài khoảng 1,26 km. Đây là tuyến đường song song mục 13.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu gần nhà văn hóa thôn Trường An.

 Đoạn qua bên hông Công ty Thông tin M1.

 Đoạn qua phố Đông gần với nghĩa trang liệt sỹ xã An Khánh. Tuyến kết thúc ở khu vực cánh đồng sau khi cắt tuyến đường từ Vinhomes Thăng Long đến Ngãi Cầu.

15. Tuyến đường qua mục 14, 15 đến đường 72

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh đáng chú ý có tuyến đường qua mục 14, 15 đến đường 72 với chiều dài khoảng 400 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Khánh. (Nguồn ảnh: Google).

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị S3)